Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jiří Macháček, IČ: 62861859 se sídlem: Svatoplukova 2517/65, 796 01 Prostějov. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správce údajů můžete kontaktovat na emailu machacek@wcc.cz

Zpracování osobních údajů

Při použití poptávkového formuláře jsou vyžadovány následující údaje: podrobnosti poptávky, jméno, emailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme za účelem vyřízení vaší poptávky. Pokud neuzavřeme objednávku, uchováváme údaje nejdéle rok. Pokud spolu objednávku uzavřeme, jsou údaje uchovávány dle zákona.

Zpracovatelem údajů ve formuláři je poskytovatel webových služeb: WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 12. 2022